Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » 13 Điều Làm Nên Nét Độc Đáo Của Nhật Bản

13 Điều Làm Nên Nét Độc Đáo Của Nhật Bản

Nhật Bản từ trước đến nay luôn nổi tiếng nhờ những nét văn hóa đặc biệt cùng các truyền thống độc đáo. Là một đảo quốc với bề dày lịch sử cô lập trong một thời gian dài, vô tình lại giúp nhiều khía cạnh văn hóa có thể phát triển mà không chịu tác động từ bên ngoài. Song vẫn còn rất nhiều khía cạnh khác khiến Nhật Bản là là quốc gia độc đáo nhất trên thế giới.

1. Thần Đạo
Thần Đạo được công nhận rộng rãi là tôn giáo bản địa của Nhật Bản. Trong khi phần lớn đa phần người dân bản địa đều sẽ ho…

Link: https://otb.news/?p=104147