Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » 8 Họ Phổ Biến Nhất Tại Nhật Bản Và Ý Nghĩa Phía Sau Chúng

8 Họ Phổ Biến Nhất Tại Nhật Bản Và Ý Nghĩa Phía Sau Chúng

Họ là một khía cạnh độc đáo và thú vị tại Nhật Bản. Bạn có biết rằng tuyệt đại đa số những họ tại Nhật Bản chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 chứ? Ngoài ra, ý nghĩa đằng sau chúng còn là sự phản ánh văn hóa, tôn giáo, và những phong tục xã hội đã tồn tại ở Nhật Bản trong một thời gian dài.

Nếu bạn có cơ hội đến du lịch Nhật Bản, khả năng rất cao là bạn có thể gặp rất nhiều người dù thực tế không hề có quan hệ thân thích gì, song lại có họ giống nhau. Sở dĩ có điều này là bởi nhiều gia đìn…

Link: https://otb.news/?p=101754