Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » 8 Lý Do Lý Giải Cho Sự Sạch Sẽ Tại Nhật Bản

8 Lý Do Lý Giải Cho Sự Sạch Sẽ Tại Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng về độ sạch sẽ của mình, thậm chi còn là một trong những quốc gia sạch sẽ nhất trên thế giới. Nhưng điều gì đã làm nên sự sạch sẽ đó? Hãy cùng tìm hiểu nào!

Mặc dù Nhật Bản cũng có một vài vấn đề môi trường vẫn chưa hoàn toàn được hiểu rõ và giải quyết một cách triệt để, như là rác thải tại vùng biển nội địa Seto, xét về mặt tổng thể cả nước thì ta có thể thấy rằng Nhật Bản nhìn chung rất sạch sẽ. Rất hiếm gặp những bức tranh grafitti, người dân hiếm khi xả rác xu…

Link: https://otb.news/?p=109685