Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Anime » Anime Sekkai Eightraid Tung PV Giới Thiệu Nhân Vật

Anime Sekkai Eightraid Tung PV Giới Thiệu Nhân Vật

Bandai Namco Entertainment mới đây đã công bố 4 đoạn PV mới của anime Sekkai Eightraid. Mỗi video giới thiệu một nhân vật khác nhau. (Lưu ý: Phiên âm tên của các nhân vật chưa phải là chính thức)


Video đầu tiên có tựa đề là “Makoto Nanase”, với người dẫn giải thích thế giới bên trong cũng như các khái niệm trong anime. Cuối video, người dẫn chú thích rằng anime là “một câu chuyện về tương lai của loài người đang lâm nguy.”


Video …

Link: https://otb.news/?p=102652