Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Otaku Test

[Trắc Nghiệm] Bạn Là Ai Trong Puella Magi Madoka Magica? »

[flickr id=”10686000074″ thumbnail=”medium_640″ overlay=”true” size=”medium_640″ group=”” align=”none”] Thuộc một phần của chiến dịch quảng bá Movie Puella Magi Madoka Magica : Rebellion Story,

Otaku Test: Rank E »

Thử trình độ hiểu biết của bạn về văn hóa Nhật và kiến thức Otaku.