Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Special (Page 13)

Otaku test: Bạn có phải là Otaku? »

Khuyến cáo: không chơi google nhé ~

A: Phần cơ bản:

1/Đây là nhân vật nào

[flickr id=”8988254998″ thumbnail=”original” overlay=”false” size=”small” group=””

12 loại Otaku ở Nhật Bản »

                                             

20 lý do khiến con gái Nhật Bản muốn hẹn hò với Otaku »

20 lý do khiến con gái Nhật Bản muốn hẹn hò với Otaku

Nguồn: crunchyroll

Dịch và biên tập: Inu-sama

[flickr id=”8985551808″ thumbnail=”original” overlay=”false” size=”small”