Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » Ikigai: Triết Lý Sống Của Người Nhật – Hướng Đến Một Cuộc Sống Viên Mãn

Ikigai: Triết Lý Sống Của Người Nhật – Hướng Đến Một Cuộc Sống Viên Mãn

Một cuộc sống viên mãn không hẳn là một cuộc sống sung túc về mặt tiền tài hay vật chất, đây là một phong cách sống mà khi nội tại bản thân bạn cảm thấy hài lòng với mọi điều đang diễn ra trong cuộc đời mình thì đó chính là “viên mãn”, hay như cách gọi của người Nhật đó là “Ikigai”.

Vậy “Ikigai” chính xác là gì?

Đây là một từ được ghép từ “iki” (生き) với ý nghĩa là “cuộc sống” và “gai” (甲斐) có ý nghĩa miêu tả về những giá trị hoặc những điều đáng trân trọng trong cuộc sống, điều khiến cho…

Link: https://otb.news/?p=104261