Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » Kamen Rider Heisei Generations FOREVER Tung Trailer Hấp Dẫn

Kamen Rider Heisei Generations FOREVER Tung Trailer Hấp Dẫn

Toei vừa qua đã đăng tải đoạn trailer đầy đủ cho live action Kamen Rider Heisei Generations FOREVER.

Live action Kamen Rider Heisei Generations FOREVER sẽ được công chiếu vào ngày 22 tháng 12 năm nay. So với phần phim trước, phần phim mới này sẽ có một chút crossover giữa kỳ trước với kỳ này – tức là có sự kết hợp giữa Kamen Rider Build và Kamen Rider Zi-O, nhưng trên poster chính thức của phim, chỉ 20 có sự xuất hiện của 20 Kamen Rider chính trong suốt thời k…

Link: https://otb.news/?p=113527