Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Manga » Manga Btooom! Sẽ Có 2 Kết Thúc

Manga Btooom! Sẽ Có 2 Kết Thúc

Tập 25 của manga Btooom! (tác giả Inoue Junya) vừa qua đã tiết lộ một tin khá bất ngờ khi cho biết, tựa truyện sẽ có đến … 2 kết thúc. Tương ứng với 2 kết thúc này sẽ là 2 phiên bản khác nhau của tập 26 – tập cuối cùng trong bộ truyện.

Tập truyện cũng đã tham khảo ý kiến độc giả về lựa chọn của nhân vật chính Sakamoto Ryouta tại một tình tiết quan trọng trong mạch truyện. Dưa trên kết quả của cuộc khảo sát, cốt truyện sẽ phân thành 2 nhánh, nhánh “Light” tương ứng với kết thúc tại “Hồi Tình …

Link: https://otb.news/?p=102007