Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » Manga Real Account Sắp Có ‘Thông Báo Quan Trọng’

Manga Real Account Sắp Có ‘Thông Báo Quan Trọng’

Số thứ 4 & 5 tạp chí Nguyệt San Shonen Magazine của Kodansha mới đây đã thông báo rằng manga Real Account của Watanabe Shizumu và Okusho sẽ có một thông báo quan trọng trên số thứ 7 của tạp chí, phát hành vào ngày 17 tháng 01 tới.

Sơ lược nội dung manga:
Trong tương lai gần, một mạng xã hội có tên Real Account, hay thường được mọi người gọi dưới tên gọi “ReaAcc”, đang làm mưa làm gió tại Nhật Bản. Giờ đây ReaAcc trở thành một phần trong văn hóa của quốc gia, kết hợp tất cả các chức n…

Link: https://otb.news/?p=99688