Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » Ơn Giời, JE Cuối Cùng Cũng Đã Lập Youtube Cho Trai Nhà!

Ơn Giời, JE Cuối Cùng Cũng Đã Lập Youtube Cho Trai Nhà!

Cuối cùng, Johnny & Associates (JE) cũng chính thức bước ra thế giới khi tuyên bố thành lập kênh Youtube cho nghệ sĩ vào ngày 4 tháng 3 vừa qua. Đây là cột mốc quan trọng cho “Đế chế trai đẹp” bởi nhà này vốn “nhạy cảm” với các hoạt động liên quan đến Internet….

Link: https://otb.news/?p=102774