Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Manga » Shounen Sunday Thông Báo Những Tác Phẩm Mới

Shounen Sunday Thông Báo Những Tác Phẩm Mới

Số 52 của tạp chí hàng tuần Shounen Sunday đã thông báo có ba tác phẩm mới sẽ ra mắt trên số đầu tiên của năm 2018.

Manga Tantei Zeno to Nanatsu no Satsujin Misshitsu của Nanatsuki Kyoichi (Arms) và Sugiyama Teppei sẽ ra mắt trên số đầu tiên, xuất bản ngày 29/11. Manga Soukyuu no Ariadone của tác giả Yagi Norihiro (Claymore) sẽ ra mắt trên số thứ hai, dự tính xuất bản ngày 6/12. Manga Mary Grave của tác giả Yamaji Hidenori (Atlantid) sẽ ra mắt trên số thứ ba và bốn kết hợp, dự tính ra mắt ng…

Link: https://otb.news/?p=93453