Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » Studio Anime Drop Tuyên Bố Phá Sản

Studio Anime Drop Tuyên Bố Phá Sản

Thứ tư vừa qua, công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research (TSR) đã đưa tin rằng studio anime drop đã chính thức bắt đầu thủ tục phá sản vào ngày 26 tháng 10, sau khi đệ đơn xin phá sản vào ngày 24 tháng 8. Luật sư người Tokyo, Katayama Fumihide đang hỗ trợ studio này hoàn tất các thủ tục phá sản. Bên cạnh đó, những khoản nợ còn sót lại của studio drop cũng đang được điều tra xử lý.
Studio drop thành lập vào tháng 8 năm 2004 và hiện đang có 30 nhân viên. Ngoài sản xuất anime, studio drop…

Link: https://otb.news/?p=113061