Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » Sumimasen: Phía Sau Văn Hóa Xin Lỗi Của Nhật Bản

Sumimasen: Phía Sau Văn Hóa Xin Lỗi Của Nhật Bản

Việc xin lỗi tại Nhật Bản không chỉ là nói lời xin lỗi với ai đó – nó còn là về nề nếp, và để những người khác hiểu rằng bạn có kiểm điểm những điều sai mà mình đã làm, và không chỉ nói suông. Nó đã trở thành một phần trong văn hóa Nhật Bản và được thể hiện thông qua mọi tầng lớp xã hội, từ những cá nhân, người của công chúng, nhân vật nổi tiếng, các công ty tập đoàn, và thậm chí là cả chính quyền. Mặc dù xin lỗi thường là thói quen cá nhân, về cơ bản nó là hành động xét tới tổng thể và cách mà…

Link: https://otb.news/?p=111834