Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Posts tagged"pv" (Page 3)

[Preview] DÀN CAST, THIẾT KẾ NHÂN VẬT VÀ PV CHO ‘MAKAI OJI: DEVILS AND REALISTS’ »

Người viết: KaleNagasaki

Dịch: Kayumi Phan

Biên tập: Inu-sama

  [flickr id=”9037332062″ thumbnail=”original” overlay=”false” size=”small” group=”” align=”none”]

Thông qua website chính thức

[Tin tức] PV MỚI NHẤT CỦA GAME “HYPERDIMENSION IDOL NEPTUNIA PP” VỪA ĐƯỢC ĐĂNG TẢI »

[flickr id=”9028557486″ thumbnail=”original” overlay=”false” size=”small” group=”” align=”none”]

Ngày phát hành của game “Hyperdimension Idol Neptunia PP” đã đến gần. Cách đây