Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Manga » Tamura Yumi Úp Mở Thông Báo Mới Trên Tạp Chí Flowers

Tamura Yumi Úp Mở Thông Báo Mới Trên Tạp Chí Flowers

Bìa truyện tập thứ ba cho manga Mystery to Iu Nakare của tác giả Tamura Yumi mới đây đã khiến các fan của mangaka này đứng ngồi không yên. Theo đó  Vào đúng ngày 28 tháng 11, tác giả Tamura sẽ có một “thông báo lớn” sẽ xuất hiện trong tạp chí Monthly Flowers số tháng 1 phát hành trong năm sau của nhà xuất bản Shogakukan. Đồng thời, tạp chí Monthly Flowers cũng sẽ kỷ niệm 35 năm sáng tác cho tác giả Tamura Yumi.

Mystery to Iu Nakare hiện đang được phát hành định kì hàng tháng trên tạp chí…

Link: https://otb.news/?p=112267