Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Other » Top 10 Bộ Phim Về Samurai Hay Nhất

Top 10 Bộ Phim Về Samurai Hay Nhất

Samurai là tầng lớp xã hội đặc biệt từng tồn tại xuyên suốt nhiều thế kỷ ở Nhật Bản. Họ bao gồm những chiến binh chuyên nghiệp kiếm sống trên chiến trường, chiến đấu với kẻ địch của đất nước đối địch. Nhưng tổng thể hơn, những Samurai còn được coi như một biểu tượng văn hóa cho tình thẩm mỹ và những giá trị xã hội của Nhật Bản, và tới gần đây, một hình tượng cho sự quả cảm và anh hùng, được truyền bá rộng rãi qua màn bạc, Hollywood và đương nhiên là những bộ phim kinh điển về những chiến binh n…

Link: https://otb.news/?p=111342