Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Anime » Top 5 Xác Sống Đáng Ghét Nhất Trong Anime

Top 5 Xác Sống Đáng Ghét Nhất Trong Anime

Tiếp nối top 5 xác sống được yêu thích trong anime, chúng ta hãy tiếp tục khám phá xem top 5 xác sống đáng ghét nhất trong anime gồm những cái tên nào nhé!

Hildon – One Piece

Đây là nhân vật chắc suất trong top 5 xác sống đáng ghét nhất vì tên hắn chỉ đánh động cảnh báo cho những kẻ phản diện khác nhất cử nhất động của băng “Mũ Rơm”. Thêm vào đó, chúng ta không thể biết được hành tung bí ẩn của hắn. Về mặt lý thuyết, Hildon có khả năng trở thành một nhân vật phản diện độc đáo nếu tê…

Link: https://otb.news/?p=111883