Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Anime » Ufotable Kỷ Niệm 10 Năm Công Chiếu Kara no Kyoukai

Ufotable Kỷ Niệm 10 Năm Công Chiếu Kara no Kyoukai

Sự kiện được tổ chức nhằm đánh dấu 10 năm series movie được khởi chiếu.

Ufotable đã cho ra mắt một trang web quảng bá cho các lễ kỷ niệm của Kara no Kyoukai, đánh dấu buổi công chiếu của movie đầu tiên vào ngày 1 tháng 12 năm 2007. Sự kiện sẽ diễn ra từ đầu tháng 12 năm 2017 tới cuối tháng 01 năm 2018.

Rạp ufotable CINEMA tại Tokushima sẽ tổ chức chiếu từng movie, OVA, và phần hậu truyện của Kara no Kyoukai trong vòng hai tháng tới, và diễn ra hàng tuần.

Bên cạnh đó, hai sự…

Link: https://otb.news/?p=97367